งานถ่ายวันโฆษณาสินค้า (สบู่ยางนา )

งานถ่ายวันโฆษณาสินค้า ( สบู่ยางนา )
ถ่ายภาพนิ่ง และจัดทำสื่อ multimedia